Zaancampus

Het afgelopen anderhalf jaar is in Zaanstad achter de schermen druk overleg geweest over de vorming van een Zaancampus waar de meeste technische opleidingen in gaan samenkomen en waar het Fieldlab Robotica onderdeel van uit gaat maken.
Het gaat om een aantal locaties in een straal van 500 meter te weten:
• een nieuw te bouwen locatie aan de Aris van Broekweg waar Tetrix metaalopleidingen en ROVC gehuisvest gaan worden,
• het Fieldlab Robotica dat verderop in de Aris van Broekweg bij Bosma & Bronkhorst staat,
• Installatiewerk Noord-Holland dat op het terrein van het Regiocollege staat,
• de techniekopleidingen van het Regiocollege zelf en
• het FPTC (Food & Proces Tech Campus) dat in het gebouw van het Regiocollege zal komen.
Deze week is een Ronde tafel bijeenkomst Zaancampus geweest waar de stand van zaken aan technische bedrijven uit de regio en andere betrokkenen is toegelicht.