Skip to content

Over het project

Het Fieldlab Robotica Noord-Holland is een duurzame publiek-private samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers/instellingen in de sector techniek, groen en zorg. Met deze partners is een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds mbo van het ministerie van OCW. Tijdens het hele ontwikkeltraject van de komende 4 jaar (2019 – 2022) zullen deelnemende bedrijven betrokken worden voor het leveren van input en zullen als gevolg daarvan profiteren van de kennistoename bij nieuw opgeleide beginnend beroepsbeoefenaars. 

Het Fieldlab ontwikkelt een nieuwe leerwerkomgeving, waar de meest innovatieve aanpak met de nieuwste technologieën zal worden ingezet. Daaraan gekoppeld wordt een Kennisbank Robotica opgezet en een onderwijs- en ontsluitingsprogramma. Het Fieldlab Robotica Noord-Holland streeft naar een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van alle robotica gerelateerde sectoren.

Gedurende de looptijd van het project neemt het Regio College Zaanstreek-Waterland het initiatief om met partners vanuit vmbo/vo en hbo leerlijnen te ontwikkelen onder andere middels lesprogramma’s, keuzedelen, projecten en functietrainingen. Deze resultaten worden vervolgens gedeeld met de andere ROC’s van Noord-Holland. Naast de upgrade van de mbo opleidingen wordt een aansluiting met het hbo gemaakt middels een Associate Degree.