Skip to content

Robotica in de zorg

De Zorgsector investeert momenteel volop in nieuwe technologieën.

De zorgsector experimenteert momenteel volop met nieuwe technologieën. Binnen verpleeghuizen gaat het om het ondersteunen van het verplegend personeel met domotica systemen die werken met sensoren en camera’s om eventuele calamiteiten bij bewoners op afstand te kunnen signaleren.

In het Fieldlab is in verschillende settings zorg-domotica geïnstalleerd om kennis te maken met de mogelijkheden ten behoeve van de zorg. Een verpleegoproepsysteem maakt bijvoorbeeld deel uit van deze installatie. Studenten kunnen middels rollenspelen leren omgaan met deze techniek. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de VR toepassingen.
Daarnaast kan geoefend worden met verschillende zorgrobots. Zowel voor de thuiszorg als voor de bedgebonden-zorg zijn er oefenruimtes ingericht.