Ontwikkelingen VMBO

De afgelopen maanden is voor het vmbo een leerlijn Robotica TL met lesprogramma voor de onderbouw en bovenbouw ontwikkeld. Dit is gefinancierd vanuit de TiB Noord Holland Noord. Deze leerlijn is op
29 november gepresenteerd op het Techniek Event Noord-Holland Noord te Alkmaar.
De lesprogramma’s zijn nu beschikbaar voor alle VMBO TL scholen, de bijbehorende materialen zijn als pakket in leskisten gebundeld en kunnen door de STO projectleiders van alle regio’s worden besteld.


Voor meer informatie: saskiahovinga@swaen-projecten.nl
Het lesprogramma voor het D&P keuzevak Robotica basis kader wordt momenteel vernieuwd.
Het Sterk Techniek Onderwijs plan van de Zaanstreek is eind december door het ministerie van OCW toegekend. Ook daarin komt robotica als thema voor activiteiten in het vmbo aan bod en daarin is de afstemming met de RIF Fieldlab Robotica NH vastgelegd.

Studiedag Techniek

In november is de studiedag Techniek van het Regiocollege opgeluisterd door een masterclass Robotica gegeven door Cock Heemskerk, lector Robotica aan de Hogeschool In Holland te Alkmaar. Hij nam ons mee naar ontwikkelingen op het gebied van robotisering in de verschillende sectoren en liet zien dat de meest in het oog springende ontwikkelingen niet meteen de meest succesvolle zijn en hoe je het kaf van het koren kunt scheiden.