Ontmoet de vier zorgorganisaties in een virtueel panel

Evean, De Zorgcirkel, Omring en Viva vertellen het eerlijke verhaal over hun regionale zorginnovatie!

Regionale samenwerking, werkt dat? Samen met Evean, De Zorgcirkel, Omring en ViVa! Zorggroep hebben wij de handen ineengeslagen om diverse zorgtechnologieën uit te proberen bij cliënten thuis. Dit zijn tot nu toe de digitale medicijndispenser van Medido, seniorentablet voor beeldzorg van Compaan en voor leefstijlmonitoring de Sensara.

Zie onderstaande link voor meer informatie;

Home – Slimme Zorg Estafette

Ingebruikname Fieldlab

Op 3 september namen de studenten van Middenkadertechniek waaronder Robotica Engineer het Fieldlab Robotica in gebruik. Zij startte met de opdracht van het bouwen van een 3D printer.

Ontwikkelingen VMBO

De afgelopen maanden is voor het vmbo een leerlijn Robotica TL met lesprogramma voor de onderbouw en bovenbouw ontwikkeld. Dit is gefinancierd vanuit de TiB Noord Holland Noord. Deze leerlijn is op
29 november gepresenteerd op het Techniek Event Noord-Holland Noord te Alkmaar.
De lesprogramma’s zijn nu beschikbaar voor alle VMBO TL scholen, de bijbehorende materialen zijn als pakket in leskisten gebundeld en kunnen door de STO projectleiders van alle regio’s worden besteld.


Voor meer informatie: saskiahovinga@swaen-projecten.nl
Het lesprogramma voor het D&P keuzevak Robotica basis kader wordt momenteel vernieuwd.
Het Sterk Techniek Onderwijs plan van de Zaanstreek is eind december door het ministerie van OCW toegekend. Ook daarin komt robotica als thema voor activiteiten in het vmbo aan bod en daarin is de afstemming met de RIF Fieldlab Robotica NH vastgelegd.

Zaancampus

Het afgelopen anderhalf jaar is in Zaanstad achter de schermen druk overleg geweest over de vorming van een Zaancampus waar de meeste technische opleidingen in gaan samenkomen en waar het Fieldlab Robotica onderdeel van uit gaat maken.
Het gaat om een aantal locaties in een straal van 500 meter te weten:
• een nieuw te bouwen locatie aan de Aris van Broekweg waar Tetrix metaalopleidingen en ROVC gehuisvest gaan worden,
• het Fieldlab Robotica dat verderop in de Aris van Broekweg bij Bosma & Bronkhorst staat,
• Installatiewerk Noord-Holland dat op het terrein van het Regiocollege staat,
• de techniekopleidingen van het Regiocollege zelf en
• het FPTC (Food & Proces Tech Campus) dat in het gebouw van het Regiocollege zal komen.
Deze week is een Ronde tafel bijeenkomst Zaancampus geweest waar de stand van zaken aan technische bedrijven uit de regio en andere betrokkenen is toegelicht.